NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Dla zrównoważonego budownictwa - Raport Roczny 2017 PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC  jest organizacją pozarządową non-profit, która od 12 lat działa na rzecz promowania projektowania, budownictwa oraz użytkowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju. To jedno  z najbardziej aktywnych stowarzyszeń w Polsce zrzeszające firmy - producentów, deweloperów, wykonawców, architektów, projektantów, instytucje edukacyjne i badawcze, inne stowarzyszenia oraz ekspertów, którzy ideę zielonego budownictwa odpowiedzialnie wpisują w swoją działalność. PLGBC blisko współpracuje także z samorządem terytorialnym. 

Raport roczny PLGBC podsumowuje aktywność stowarzyszenia w 2017 roku. Obejmuje zrealizowane projekty, podjęte nowe inicjatywy oraz współpracę międzynarodową.

Poza cyklicznymi wydarzeniami, jak PLGBC Dzień Ziemi, 7. Green Building Symposium, Green Building Tour (8 edycji), World Green Building Week, czy konkursem Green Building Awards, eksperci organizacji uczestniczyli w wielu uznanych wydarzeniach partnerskich związanych z ekoedukacją, biznesem, targach branżowych i wydarzeniach towarzyszących w kraju i za granicą. Stałą pozycję  w kalendarzu wydarzeń PLGBC zajęły cieszące się dużym zainteresowaniem szkolenia, których tematyka jest wciąż rozwijana w oparciu o trendy i nową wiedzę PLGBC.

PLGBC opracowało innowację na rynku - Bazę Budynków Certyfikowanych w Polsce. Prezentuje ona informacje o obiektach certyfikowanych (w sumie 10 mln m2 powierzchni użytkowej certyfikowanych obiektów) we wszystkich obecnych w kraju systemach oceny budynków. Uzupełniona jest przyjazną dla użytkownika wyszukiwarką według kilku kryteriów.

Duże znaczenie w rozwoju działalności PLGBC w 2017 r. miało powołanie wśród członków Grup Roboczych. Taka aktywność służy opracowaniu nowych standardów, które pozwolą szerzej spojrzeć na zagadnienie zrównoważonego budownictwa i zaangażować pozostałych interesariuszy.

World Green Building Council (WorldGBC), którego PLGBC jest członkiem, przygotowało kampanię Better Places for People, której celem było podniesienie świadomości tego, jak budynki wpływają na zdrowie i komfort ludzi oraz zachęcenie projektantów, wykonawców, producentów, użytkowników czy właścicieli nieruchomości, aby kształtowali je w sposób, który przyniesie korzyść wszystkim. W ślad za powyższą kampanią, w PLGBC powstała Grupa Zdrowe Zielone Biura. Opracowano ankietę Biura przyszłości i przeprowadzono badania percepcji miejsca pracy przez pracowników polskich biur pod kątem komfortu pracy, akustyki, dostępu do usług i innych.

Zainicjowano także powołanie Komisji Legislacyjnej w odpowiedzi na konieczność bieżącej analizy polskich i europejskich przepisów prawa w zakresie zrównoważonego budownictwa oraz potrzebę opiniowania proponowanych rozwiązań legislacyjnych w tym temacie.

PLGBC zachęcone zainteresowaniem, jakie budziły publikacje w ubiegłych latach, opracowało kolejną edycję Certyfikacja zielonych budynków w liczbach - Raport 2017, wysoko ocenioną w branży nieruchomości. Raport potwierdził szybkie tempo rozwoju rynku zielonego budownictwa w Polsce, czego efektem jest pozycja lidera w rejonie Europy Środkowo - Wschodniej.

- Ostatnie lata są okresem dynamicznego wzrostu zrównoważonego budownictwa w Polsce. Obrazuje to powierzchnia użytkowa certyfikowanych obiektów, która na koniec 2017 r. wyniosła już ponad 10 mln m2. Dodawszy do tego informację, że już prawie 60% nowoczesnej powierzchni biurowej to budynki certyfikowane, uzyskujemy liczby, które niejednego sceptyka skłonią do refleksji. Inwestorzy są świadomi korzyści ekonomicznych płynących z takich budynków, z kolei coraz szersze grono użytkowników zauważa, że praca, przebywanie czy mieszkanie w zrównoważonych obiektach wpływa pozytywnie na zdrowie, komfort i samopoczucie. - podsumowuje Alicja Kuczera, CEO | Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego | Polish Green Building Council (PLGBC).

Zobacz raport: Raport roczny 2017 PLGBC

www.plgbc.org.pl
www.facebook.com/PolishGreenBuildingCouncil

 

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: