NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Globalne partnerstwo dla promocji zdrowia w zrównoważonych budynkach. System certyfikacji budynków WELL

Działając jako przedstawiciele IWBI na lokalnych rynkach i promując przyjęcie WELL Building Standard™ (WELL), opartego na właściwościach użytkowych systemu pomiaru, certyfikacji i monitorowania cech budynków, które mają wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, którzy w nich mieszkają, pracują i uczą się, Partnerzy pomogą przyspieszyć misję IWBI, jaką jest uczynienie zdrowych budynków nowym i powszechnym standardem.

 Wśród organizacji wspierających inicjatywę na świecie, jest Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC, a także inne green building councils, w tym m.in. CaGBC w Kanadzie, GBC Australia oraz UKGBC w Wielkiej Brytanii.

- W czasach, gdy większość naszego życia spędzamy w murach (90% czasu), bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby budynki poprawiały nasze zdrowie i samopoczucie, niż szkodziły. Dzięki tej międzynarodowej współpracy, mamy możliwość znacznego przyspieszenia realizacji celu, jakim jest stworzenie zdrowych i zrównoważonych budynków na całym świecie, w tym w Australii, w Polsce, czy Kanadzie. Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z organizacjami, które tak samo jak my, są pełne pasji i zaangażowania w tworzenie zdrowej przyszłości dla ludzi i naszej planety - powiedział Rick Fedrizzi, Prezes i Dyrektor Zarządzający IWBI. 

Każda organizacja zobowiązała się do wspierania rozwoju konceptu WELL na swoim rynku. Ponadto organizacje są odpowiedzialne za pomoc w rozwijaniu aktywności edukacyjnych pod wspólną marką. W ramach partnerstwa rynkowego, IWBI zapewnia wsparcie edukacyjne dla członków każdego lokalnego rynku w celu przygotowania ich do programu WELL Akredytowany Profesjonalista (WELL AP™). Certyfikat WELL AP oznacza wiedzę z zakresu zdrowia i dobrego samopoczucia w środowisku pracy w budynkach oraz specjalizację zw. z zasadami, praktykami i zastosowaniami WELL Building Standard™.

- Włączyliśmy się jako Partner wspierający w kampanię promocyjną dla upowszechnienia systemu certyfikacji WELL w Polsce. WELL Building Standard – skupia się na zdrowiu, komforcie i samopoczuciu użytkowników budynku, dzięki czemu może funkcjonować samodzielnie, bądź jako uzupełnienie któregoś z pozostałych systemów certyfikacji wielokryterialnej, podnosząc znaczenie aspektu społecznego w trójkącie zrównoważenia.- podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

WELL Building Standard™  to najważniejszy system certyfikacji budynków ukierunkowany na poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi spędzających w nich czas. Stworzony na podstawie prac badawczo-rozwojowych z udziałem czołowych lekarzy, naukowców i specjalistów z branży, WELL opiera się na wynikach, łączących najlepsze praktyki w projektowaniu i budowie z badaniami naukowymi.

WELL uzupełnia programy oceny budynków ekologicznych, takie jak LEED, Green Star i BREEAM. Do tej pory, zarejestrowano 770 projektów certyfikowanych w systemie WELL w 32 krajach na całym świecie.

Najbliższe szkolenie WELL Building Standard™ organizowane przez PLGBC odbędzie się 18 czerwca w Warszawie.

Międzynarodowy Instytut Budownictwa WELL™
Międzynarodowy Instytut Budownictwa WELL (IWBI) z siedzibą w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, przewodzi światowemu ruchowi na rzecz promocji zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi w budynkach i społecznościach na całym świecie. IWBI dostarcza najnowocześniejsze systemy WELL Building Standard™ i WELL Community Standard™, oparte na wynikach, służące do pomiaru, certyfikacji i monitorowania cech budynków i społeczności, które mają wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi, którzy w nich żyją, pracują i uczą się. Wspiera również rosnącą liczbę specjalistów, którzy szukają akredytacji WELL.

Standard WELL
WELL Building Standard™ (WELL) jest opartym na właściwościach użytkowych systemem pomiaru, certyfikacji i monitorowania cech budynków na całym świecie, które mają wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi. Opiera się ona na badaniach opartych na dowodach naukowych, które pokazują związek pomiędzy wpływem budynków na zdrowie i samopoczucie ludzi, którzy z ich korzystają.   Norma wspólnotowa WELL Community Standard™ jest systemem klasyfikacji w skali okręgu, który uwzględnia wzajemne powiązania pomiędzy budynkami i ich otoczeniem oraz ogólny wpływ na zdrowie ludzi. WELL Building Standard™ i WELL Community Standard™ są wprowadzane przez Międzynarodowy Instytut Budowlany WELL™ oraz Green Business Certification Inc (GBCI).

Więcej informacji:
www.plgbc.org.pl
www.wellcertified.com

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: