NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Wpływ roślin w biurze na ludzi. Projekt 4Nature System – Wertykalni we współpracy z PLGBC i Politechniką Śląską.

Badanie wpływu roślin na ludzi w przestrzeniach biurowych jest głównym zagadnieniem wspólnego projektu opracowanego przez 4Nature System – Wertykalni we współpracy z partnerami: Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC i Politechniką Śląską. Celem badania jest dokładne przebadanie oddziaływania roślin w biurach oraz poznanie potrzeb i preferencji użytkowników.

Analiza prowadzona jest w dziesięciu firmach, w tym m.in. w IKEA, SKANSKA, WSP POLAND, VASTINT, KELLER WILLIAMS POLAND, HB REAVIS, JLL oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej.

Do przestrzeni biurowych firm wstawiono mobilne ścianki z modułami roślinnymi. Ustawiono je w różnych miejscach i odległościach od pracowników. Większość została zamontowana jako dwustronne ścianki dzielące open-space. Za pomocą czujników badana jest zmiana parametrów środowiska w biurze (m.in.: temperatura i wilgotność powietrza). Dodatkowo analizie poddano subiektywne odczucia pracowników, w tym ich ocenę jakości powietrza, akustykę, estetykę otoczenia oraz zmianę samopoczucia i wydajności pracy.

Szczegółowy raport z badań przedstawiony będzie wiosną br.

Opisane badanie jest elementem większego projektu badawczo-rozwojowego, którego efektem ma być zaprojektowanie unikalnej linii mebli do przestrzeni komercyjnych z wbudowanym systemem ogrodu wertykalnego. Harmonogram prac podzielony jest na 4 etapy, a wprowadzenie nowej linii produktowej zaplanowane jest na 2020 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet 1: Wsparcie prowadzenia prac B+R, Działanie 2.1: "Sektorowe programy B+R", Program sektorowy: "WoodINN", w którym instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

www.plgbc.org.pl
www.facebook.com/PolishGreenBuildingCouncil

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: