NEWSLETTER

Jesteś dzinnikarzem? Wybierz firmy z których chcesz
dostawać informacje prasową wprost na własną
skrzynke e-mail.
ZAPISZ SIĘ

WYSZUKAJ

Raport Tworzenie energooszczędnej hipoteki dla Europy. Projekt EeMAP

Nieefektywność 97% budynków w Europie oraz postępujące zmiany klimatu wpływają na kształt ryzyka podejmowanego w sektorze budowlanym. Istotne miejsce zaczynają w nim zajmować rosnące koszty operacyjne, dewaluacja nieefektywnych budynków w społeczeństwie coraz bardziej świadomym emisji dwutlenku węgla, a także zagrożenie dla banków i kredytobiorców spowodowane nieprzestrzeganiem coraz bardziej rygorystycznych przepisów.

Bardziej zrównoważone i efektywne energetycznie budynki są zatem podstawą walki ze zmianami klimatu, ale mogą też zmniejszać ryzyko, na które narażeni są właściciele nieruchomości i finansujące je banki. Kredyty hipoteczne stanowią około 7 bilionów euro, czyli jedną trzecią aktywów europejskiego sektora bankowego i są najbardziej znaną formą finansowania nieruchomości. Energooszczędne hipoteki mogą więc stać się potężnym narzędziem zachęcającym do inwestowania  w bardziej zrównoważone budynki.

Projekt Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) ma na celu stworzenie finansowych zachęt dla kredytobiorców do poprawy efektywności energetycznej ich budynków lub uzyskania w nich wysoce efektywnych energetycznie właściwości. Drogą ku temu będzie obniżenie stóp procentowych  i zwiększone kwoty kredytów, uzyskiwane dzięki stosowaniu energooszczędnych hipotek.

Kluczowe znaczenie dla projektowania takich narzędzi ma ustalenie kryteriów pomiaru efektywności energetycznej budynków. Kryteria te opracowywane są na podstawie szeroko zakrojonych badań, prowadzonych przez World Green Building Council (WorldGBC) i jej partnerów przy udziale ponad 500 ekspertów w całej Europie. Obecnie są testowane przez 37 głównych europejskich banków w ramach programu pilotażowego “Energooszczędne Hipoteki”. Zaproponowane w raporcie „Tworzenie energooszczędnej hipoteki dla Europy” trzy rodzaje kryteriów opierają się na analizie spełniania progów wydajności energetycznej, bieżących wymogów monitorowania wydajności i wymagań dotyczących zapewnienia jakości podjętych prac.

Takie standardowe kryteria rynkowe będą stanowić podstawę dla rozwoju nowych produktów finansowych, określając, czym właściwie są energooszczędne hipoteki. WorldGBC - Europe Regional Network (ERN) przeprowadziła techniczną część prac dążących do zdefiniowania kryteriów w ramach projektu pilotażowego. Raport zawiera uzasadnienie projektu, jego zasady oraz wnioski w kontekście długoterminowej wizji energooszczędnych hipotek.

O projekcie EeMAP:

Program Energy Efficient Mortgages Action Plan (EeMAP) został uruchomiony w 2017 r. i ma na celu stworzenie europejskiej, energooszczędnej hipoteki, aby zachęcić kredytobiorców do poprawy efektywności energetycznej swoich budynków lub zakupu wysoce efektywnych energetycznie nieruchomości.

Projekt podkreśla kluczową rolę, jaką banki mogą odgrywać w finansowaniu poprawy budynków w Europie oraz potrzebę aktywnego zaangażowania sektora bankowego.

Członkami konsorcjum EeMAP są: 

  • World Green Building Council - Europe Regional Network
  • European Mortgage Federation - European Covered Bond Council (EMF-ECBC)
  • Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)
  • ON
  • Uniwersytet Ca ‘Foscari w Wenecji
  • Uniwersytet Goethe we Frankfurcie

Więcej informacji:
www.energyefficientmortgages.eu

WSPÓŁPRACUJEMY z:

Zaufali nam: